Ginagamit ito upang ilahad ang mga importanteng impormasyon sa isang kwento tulad ng mga pangunahing tauhan, tagpuan, at mahahalagang pangyayaring bumubuo sa banghay.

Sa pamamagitan ng timeline sa ibaba, ipakita pagkasunod-sunod ng mga petsang ito.

2021. GAWAIN 2: Sa pamamagitan ng concept web, magtala ng mga slaita sa isang bilog na may kaugnayan sa tekstong prosidyural.

Sa pamamagitan ng timeline sa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito.

Wikang Pambansa sa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito.

Ginagamit ito upang ilarawan ang pagkakasunod-sunod o daloy ng mga hakbang o proseso mula sa una hanggang sa huli. . Santos sa bawat araw sa buong linggo.

Sa pamamagitan ng timelinesa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito.

Magkakaroon ng pagpapalabas ng dula-dulaan bilang bahagi ng programa para sa. Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE. Gawain sa Pagkatuto.

Isang pamamaraang ginagamit sa pagsasalaysay muli ng napakinggan o nabasang kuwento ay sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga pangyayari nito nang may tamang pagkakasunod-sunod. Nobyembre 13, 1936 Setyembre 17, 1935 Abril 30, 1937.

lipad-lipad.

4 ang Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE.

pangyayari sa bawat petsa na nasa pahina 17 ng modyul. Nobyembre 13, 1936Setyembre 17, 1935Abril 30, 1937SD.

ph/question/109915. Buruin ang Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE.

1K views.
Gawin ito sa iyong sagutang papel.

Naglalaman ang slides presentation tungkol sa kaligirang pangkasaysayan sa pagkasulat ng nobelang "El Filibusterismo" at buhay ni Jose Rizal nang isinulat niya ang nobela.

Nobyembre 13, 1936Setyembre 17, 1935Abril 30, 1937.

1. class=" fc-falcon">Ayon kay ________, may tatlong elemento ang panghihikayat. answered • expert verified.

Nobyembre 13, 1936 Setyembre 17, 1935Abril 30, 1937. ?!. Buuin angtimeline sa loob ng mga kahon at talakayin ang. Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: TIMELINE. Geography. Facebook.

XV,s.

Wikang Pambansa sa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito. Panuto: Basahin at unawain ang sitwasyon.

Sa pamamagitan ng timeli sa ibaba, ipakita ang pagkasunod-sunod ng mga petsang ito.

Tinatawag din itong sequence chart.

4.

?!.

ilagay mo na lamang ang iyong sagot sa loob ng apat na bilog.